ข้อมูลที่พัก: นอร์ทเทอร์น ฮิลล์ เกสท์เฮ้าส์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : นอร์ทเทอร์น ฮิลล์ เกสท์เฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 400 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 399 หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5361 7136, 08 1883 2832, 08 1881 4176
 • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.northernhillgh.com
 • อีเมลล์ : northernhillgh@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย