ข้อมูลที่พัก: บ้านกะทิสด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : บ้านกะทิสด
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 150 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 171 หมู่ 5 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 4008 0183
 • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.baankatisod.com
 • อีเมลล์ : kati-sod@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย