ข้อมูลที่พัก: บ้านชาวเขา ปาย ฮิลล์ไทร์บ รีสอร์ท

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ชื่อโรงแรม : บ้านชาวเขา ปาย ฮิลล์ไทร์บ รีสอร์ท
  • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 350 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 60 หมู่ 11 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5368 4026, 0 5369 9648, 08 3322 7077, 08 1706 0226
  • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.baanchaokhao.com
  • อีเมลล์ : dj.nutty@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย