ข้อมูลที่พัก: บ้านต้นไม้ปาย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : บ้านต้นไม้ปาย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 10,000 บาท
 • ที่อยู่ : 90 หมู่ 2 ถ.แม่เย็นโป่งร้อน ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1911 3640, 08 1840 4690, 0 5306 5727-8
 • จำนวนห้อง : 19 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.paitreehouse.com
 • อีเมลล์ : reservation@paitreehouse.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย