ข้อมูลที่พัก: บ้านปายริเวอร์ ไซด์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ชื่อโรงแรม : บ้านปายริเวอร์ ไซด์
  • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 550 - 750 บาท
  • ที่อยู่ : 190 หมู่ 3 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5369 8152. 0 2937 0181, 08 1827 7047
  • จำนวนห้อง : 60 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.baanpaivillage.com
  • อีเมลล์ : reservation@baanpaivillage.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย