ข้อมูลที่พัก: บ้านริมลาง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ชื่อโรงแรม : บ้านริมลาง
  • สถานที่ : ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 450 - 3,500 บาท
  • ที่อยู่ : 400 หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 6816 2645, 08 5334 2373
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.baanrimlang.9nha.com
  • อีเมลล์ : rimlang@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย