ข้อมูลที่พัก: บ้านสิบสองปันนา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : บ้านสิบสองปันนา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 60 หมู่ 5 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5369 8259, 08 1881 7631, 08 6179 6009
 • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.paisipsongpanna.com
 • อีเมลล์ : sipsongpanna33@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย