ข้อมูลที่พัก: บุหลัน บุรี รีสอร์ท

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : บุหลัน บุรี รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,000 - 4,200 บาท
 • ที่อยู่ : 55 หมู่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5369 8302-3
 • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.bulunburi.com/maehongson
 • อีเมลล์ : reservation@bulunburi.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย