ข้อมูลที่พัก: ปาย คาบาน่า

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ชื่อโรงแรม : ปาย คาบาน่า
  • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 1,200 บาท
  • ที่อยู่ : 14 หมู่ 5 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5369 9190, 08 1316 5609
  • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : paicabana@yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย