ข้อมูลที่พัก: ปาย ริเวอร์ คอร์นเนอร์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : ปาย ริเวอร์ คอร์นเนอร์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 3,000 - 6,000 บาท
 • ที่อยู่ : 94 หมู่ 3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5369 9049, 08 3203 0134
 • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.pairivercorner.com
 • อีเมลล์ : info@pairivercorner.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย