ข้อมูลที่พัก: ปายกลางนา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : ปายกลางนา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 1,300 - 4,300 บาท
 • ที่อยู่ : 199 หมู่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 3304 3300
 • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.paiklangna.com
 • อีเมลล์ : booking@PaiKlangNa.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย