ข้อมูลที่พัก: ปายลานนา รีสอร์ท

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : ปายลานนา รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 169 หมู่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9691 3367
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.pailanna.com
 • อีเมลล์ : info@pailanna.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย