ข้อมูลที่พัก: โรงแรม พานอรามา (บ้านพักนานาชาติพานอรามา แม่ฮ่องสอน)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม พานอรามา (บ้านพักนานาชาติพานอรามา แม่ฮ่องสอน)
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 51 ถ.ขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5361 1757-62
 • จำนวนห้อง : 44 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.panorama.8m.com
 • อีเมลล์ : panhostel@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย