ข้อมูลที่พัก: เฟิร์นริมธาร รีสอร์ท

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : เฟิร์นริมธาร รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,500 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 64 หมู่ 10 บ้านหัวน้ำแม่สะกุด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5368 6110-1
 • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.fernresort.info
 • อีเมลล์ : info@fernresort.info
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย