ข้อมูลที่พัก: ภูรวิดา รีสอร์ท

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : ภูรวิดา รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,300 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 65 หมู่ 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9635 7556
 • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.puravidapai.com
 • อีเมลล์ : info@puravidapai.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย