ข้อมูลที่พัก: เมืองปาย รีสอร์ท

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : เมืองปาย รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : 4 ดาว
 • ราคา : 1,200 - 1,800 บาท
 • ที่อยู่ : 94 หมู่ 4 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5327 0906, 0 5327 2895
 • จำนวนห้อง : 22 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.muangpai.infothai.com
 • อีเมลล์ : info@muangpai.info.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย