ข้อมูลที่พัก: แม่ฮ่องสอน เม้าน์เท่น อินน์ แอนด์ รีสอร์ท

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : แม่ฮ่องสอน เม้าน์เท่น อินน์ แอนด์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,900 - 4,500 บาท
 • ที่อยู่ : 112/2 ถ.ขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5361 2285, 0 5361 1802-3, 0 5361 2807
 • จำนวนห้อง : 69 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.mhsmountaininn.com
 • อีเมลล์ : info@mhsmountaininn.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย