ข้อมูลที่พัก: แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท (บ้านพักนานาชาติแม่ฮ่องสอน)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท (บ้านพักนานาชาติแม่ฮ่องสอน)
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 24 หมู่ 3 บ้านห้วยเดื่อ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5368 4138
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : karenhostel@tyha.org
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย