ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ริเวอร์เฮ้าส์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ริเวอร์เฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 750 - 1,250 บาท
 • ที่อยู่ : 77 หมู่ 12 ถ.แหล่งพานิช ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5362 1201
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.riverhousehotels.com
 • อีเมลล์ : sales@riverhousehotels.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย