ข้อมูลที่พัก: ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,500 - 2,800 บาท
 • ที่อยู่ : 6/1 หมู่ 2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5368 3066, 0 5368 3068
 • จำนวนห้อง : 44 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.riverhousehotels.com
 • อีเมลล์ : sales@riverhousehotels.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย