ข้อมูลที่พัก: ลีโอปาร์ค เกสเฮ้าส์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : ลีโอปาร์ค เกสเฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 190 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 174 หมู่ 2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5362 1442, 0 5362 1444, 08 1595 2883
 • จำนวนห้อง : 31 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : leopark@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย