ข้อมูลที่พัก: เลิฟปายโฮม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : เลิฟปายโฮม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 62 หมู่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9138 8961
 • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.lovepaihome.com
 • อีเมลล์ : lovepaihome@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย