ข้อมูลที่พัก: วังช้างเผือก ปาย รีสอร์ท

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : วังช้างเผือก ปาย รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 129 หมู่ 3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5369 9796, 08 4040 1212, 08 9851 8043
 • จำนวนห้อง : 18 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.wangchangpuekpai.com
 • อีเมลล์ : wangchanpuek_pai@yahoo.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย