ข้อมูลที่พัก: วิมานคีรี รีสอร์ท

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : วิมานคีรี รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 128 หมู่ 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2718 6229, 08 1334 2597, 08 6786 9181
 • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.vimarnkiri.com
 • อีเมลล์ : sangduan_s@market-revolution.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย