ข้อมูลที่พัก: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ชื่อโรงแรม : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
  • สถานที่ : แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 150 - 150 บาท
  • ที่อยู่ : 105 หมู่ 5 บ้านดง ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1020 0261
  • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : mln7026rpf@gmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย