ข้อมูลที่พัก: ห้วยน้ำริน รีสอร์ท

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ชื่อโรงแรม : ห้วยน้ำริน รีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง แม่ฮ่องสอน
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 1,500 บาท
  • ที่อยู่ : 64/3 ถ.นิเวศน์พิศาล ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5361 2886-7, 08 1914 0362, 08 1400 8987
  • จำนวนห้อง : 48 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.huainamrin.com
  • อีเมลล์ : sales@huainamrin.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย