ข้อมูลที่พัก: เอมี่บ้านดิน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ชื่อโรงแรม : เอมี่บ้านดิน
  • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 250 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : 99 หมู่ 5 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5369 9899, 08 6190 2394
  • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.amyshouse.net
  • อีเมลล์ : emika_bibey@yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย