ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์ บ้านห้วยห้อม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์ บ้านห้วยห้อม
  • สถานที่ : แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 100 - 100 บาท
  • ที่อยู่ : 32 หมู่ 1 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5361 9059, 08 9555 3900
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย