ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์บ้านต่อแพ-บ้านหลวง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์บ้านต่อแพ-บ้านหลวง
  • สถานที่ : ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 300 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : หมู่ 1-8 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5369 1132, 0 5369 1191
  • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย