ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์บ้านเมืองปอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์บ้านเมืองปอน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 6 หมู่ 1 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 6189 8812, 0 5368 4644, 08 9433 3845, 0 5369 2456-7, 0 5369 1108
 • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย