ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนริมปาย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนริมปาย
  • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,200 - 2,700 บาท
  • ที่อยู่ : 108 หมู่ 3 ถ.เทศบาล 1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9433 4377, 0 5369 9677, 08 6195 7877
  • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.baansuanrimpai.com
  • อีเมลล์ : info@baansuanrimpai.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย