ข้อมูลที่พัก: โรงแรมตักสิลา

จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมตักสิลา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง มหาสารคาม
 • ระดับ : 4 ดาว
 • ราคา : 540 - 2,800 บาท
 • ที่อยู่ : 1227/68 ถ.สมถวิลราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4372 2222, 0 4371 1922, 0 4371 9999
 • จำนวนห้อง : 99 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.taksilahotel.com
 • อีเมลล์ : reservation@taksilahotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย