ข้อมูลที่พัก: โรงแรมพัฒนา

จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมพัฒนา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง มหาสารคาม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 45/6 ถ.ริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4372 5888, 0 4371 1979
 • จำนวนห้อง : 150 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.taksilahotel.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย