ข้อมูลที่พัก: โรงแรมวสุมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมวสุมหาสารคาม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง มหาสารคาม
 • ระดับ : 2 ดาว
 • ราคา : 500 - 650 บาท
 • ที่อยู่ : 10 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4374 0950-5, 0 4374 0888
 • จำนวนห้อง : 68 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.vasuhotels.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย