ข้อมูลที่พัก: เหมือนฝันมายเฮ้าท์ รีสอร์ท

จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม

 • ชื่อโรงแรม : เหมือนฝันมายเฮ้าท์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เชียงยืน มหาสารคาม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 220 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 202 หมู่ 15 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4378 1221, 08 4516 9390
 • จำนวนห้อง : 25 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย