ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์ เสื่อกกบ้านแพง

จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม

 • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์ เสื่อกกบ้านแพง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : โกสุมพิสัย มหาสารคาม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 200 บาท
 • ที่อยู่ : 192 หมู่ 1 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1873 9640, 0 4377 6100
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย