ข้อมูลที่พัก: โรงแรม มุกดาหาร แกรนด์

จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรม มุกดาหาร แกรนด์
  • สถานที่ : เมือง มุกดาหาร
  • ระดับ : 5 ดาว
  • ราคา : 1,000 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 78 ถ.สองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4261 2020, 08 1601 7978, 08 9211 7410, 08 9841 2074
  • จำนวนห้อง : 198 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : mukdahangrand@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย