ข้อมูลที่พัก: เคียงพิมาน

จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

 • ชื่อโรงแรม : เคียงพิมาน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง มุกดาหาร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 550 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 26 ถ.ดำรงมุกดา อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4261 5284-8
 • จำนวนห้อง : 60 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : k_kiengpiman@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย