ข้อมูลที่พัก: บ้านไร่แสงตะวัน รีสอร์ท

จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

 • ชื่อโรงแรม : บ้านไร่แสงตะวัน รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ดอนตาล มุกดาหาร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 82 หมู่ 11 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4268 9444, 08 6851 9499
 • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย