ข้อมูลที่พัก: ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน

จังหวัดนครปฐม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

  • ชื่อโรงแรม : ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน
  • สถานที่ : 999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 43 - 2,900 บาท
  • ที่อยู่ : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เบอร์โทรศัพท์ : พุทธมณฑล นครปฐม
  • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
  • เว็บไซต์ : rsvn@salayapavilion.com
  • อีเมลล์ : 0 2441 0568-9
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย