ข้อมูลที่พัก: โรงแรมริเวอร์

จังหวัดนครปฐม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมริเวอร์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครปฐม
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 420 - 1,400 บาท
 • ที่อยู่ : 1156 ถ.เพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3428 0440-5
 • จำนวนห้อง : 230 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.riverhotel.ob.tc
 • อีเมลล์ : river1156@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย