ข้อมูลที่พัก: โรงแรมเวล นครปฐม

จังหวัดนครปฐม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมเวล นครปฐม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครปฐม
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 600 - 1,100 บาท
 • ที่อยู่ : 151/79 ถ.ราชวิถี ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3428 0213-7, 0 3425 3855-63
 • จำนวนห้อง : 251 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.whale.co.th
 • อีเมลล์ : whaleinfo@whale.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย