ข้อมูลที่พัก: แก่งโพธิ์ รีสอร์ท

จังหวัดนครพนม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

 • ชื่อโรงแรม : แก่งโพธิ์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครพนม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 95 หมู่ 12 ถ.ชยางกูล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4254 1412-3
 • จำนวนห้อง : 19 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย