ข้อมูลที่พัก: เจริญแสงการ์เด้นท์

จังหวัดนครพนม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

 • ชื่อโรงแรม : เจริญแสงการ์เด้นท์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครพนม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : 53 หมู่ 14 ถ.ชยางกูร บ้านหนองจันทร์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 3416 0338, 0 4252 2929
 • จำนวนห้อง : 23 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย