ข้อมูลที่พัก: โรงแรม วิวโขง

จังหวัดนครพนม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม วิวโขง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครพนม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 527 ถ.สุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4251 3564-70
 • จำนวนห้อง : 112 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.mgvhotel.com
 • อีเมลล์ : mgvhotel@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย