ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ศรีเทพ

จังหวัดนครพนม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ศรีเทพ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครพนม
 • ระดับ : 2 ดาว
 • ราคา : 320 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 197 ถ.ศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4251 2395, 0 4251 2284
 • จำนวนห้อง : 87 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย