ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ไอ โฮเท็ล

จังหวัดนครพนม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ไอ โฮเท็ล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครพนม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 136 หมู่ 14 ถ.ชยางกูร ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9712 7989, 08 1362 7760, 0 4254 3355, 0 4254 3366
 • จำนวนห้อง : 38 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.ihotel.co.th
 • อีเมลล์ : ithailands@gmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย