ข้อมูลที่พัก: ทองสมบูรณ์ คลับ (ไร่ทองสมบูรณ์)

จังหวัดนครราชสีมา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

  • ชื่อโรงแรม : ทองสมบูรณ์ คลับ (ไร่ทองสมบูรณ์)
  • สถานที่ : ปากช่อง นครราชสีมา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 300 - 7,000 บาท
  • ที่อยู่ : 119 หมู่ 10 ทางหลวงหมายเลข 2243 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4431 2248, 0 4431 2316
  • จำนวนห้อง : 35 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.thongsomboon-club.com
  • อีเมลล์ : contact@thongsomboon-club.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย