ข้อมูลที่พัก: บ้านบุญประดิษฐ

จังหวัดนครราชสีมา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

  • ชื่อโรงแรม : บ้านบุญประดิษฐ
  • สถานที่ : วังน้ำเขียว นครราชสีมา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,500 - 4,000 บาท
  • ที่อยู่ : 258 หมู่บ้านสุขสมบูรณ์ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1868 4935, 08 1622 0517
  • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.boonpradith.com
  • อีเมลล์ : boonpradith@gmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย