ข้อมูลที่พัก: ครัวริมเขื่อน

จังหวัดนครราชสีมา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

 • ชื่อโรงแรม : ครัวริมเขื่อน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : วังน้ำเขียว นครราชสีมา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 2,000 บาท
 • ที่อยู่ : 91 หมู่ 10 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30730
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4424 9064, 08 1966 4687, 08 1265 4993
 • จำนวนห้อง : 21 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.rimkeun.net
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย